1. Xác nhận đặt hàng

 • Sau khi mua hàng, vé điện tử sẽ được gửi đến email cá nhân của quý khách. Nếu có bất kì thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ email: sales@sascotravel.com hoặc hotline: (028) 3547 0295

2. Mua và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ

 • Thông qua Trang web này, bạn có thể mua các sản phẩm/dịch vụ từ SASCO Travel hoặc liên hệ đặt các tour du lịch.
 • Để sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn, bạn phải đích thân xuất hiện tại cửa hàng của SASCO Travel đúng thời hạn và xuất trình thông tin như được yêu cầu bởi chúng tôi. Nếu bạn không xuất hiện sau 24 giờ kể từ thời gian đặt ghi trên vé điện tử hoặc không cung cấp đủ thông tin được yêu cầu, chúng tôi sẽ hủy dịch vụ và bạn sẽ không được hoàn lại tiền.
 • Để thay đổi thời gian đặt sản phẩm/dịch vụ, bạn vui lòng báo trước 24 tiếng so với thời gian đặt được ghi trên vé điện tử. Thời gian được thay đổi tối đa trong vòng 24 tiếng so với thời gian đặt trước đó.
 • SASCO Travel bảo lưu quyền từ chối và hủy bỏ các đơn đặt hàng hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào nếu bị xem là vi phạm chính sách này.
 • Sản phẩm đã mua không thể đổi trả.

3. Chính sách hủy

 • Bạn có thể hủy đơn hàng bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của SASCO Travel. Nếu bạn thông báo hủy trước 24 tiếng (so với giờ đặt): chúng tôi sẽ hoàn trả 50% số tiền. Nếu bạn thông báo hủy sau 24 tiếng (so với giờ đặt): chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

4. Hỗ trợ theo yêu cầu

 • Nếu bạn cố gắng đặt mua sản phẩm/dịch vụ nhưng bạn không thể làm như vậy (do xảy ra lỗi), vui lòng liên hệ với SASCO Travel tại địa chỉ sales@sascotravel.com và chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp khắc phục cho bạn.

5. Chi phí bổ sung

 • Trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ, SASCO Travel có quyền yêu cầu bạn thanh toán những chi phí phát sinh bổ sung ngoại trừ những chi phí đã được bao gồm trong giá bán.

6. Sửa đổi phí

 • SASCO Travel bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do SASCO Travel cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

7. Lưu ý khác

 • Vui lòng không hút thuốc hay xả rác trên xe.
 • Vui lòng không ăn uống trên xe.