các tuyến xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất
호치민시를 탐험하기위한 SGN 공항에서 5 개의 버스 노선
| 15:11
Tan Son Nhat (SGN) 공항에서 승객의 여행 요구에 부응하기 위해 현재 Tan Son Nhat 공항에서 호치민시의 주요 지역까지 5 개의 버스 노선이 있습니다. 다음은 Tan...