การขนส่งสนามบินโฮจิมินห์ซิตี้
| 09:36
จากสนามบินสู่เมือง เพิ่งจ...