Bạn có thể hợp tác với chúng tôi trên những lĩnh vực gì?

  • Quảng cáo trên xe
  • Tham dự vào đội xe
  • Và nhiều phương thức hợp tác khác.

Tại sao bạn nên hợp tác với chúng tôi?

  • Kinh nghiệm: Là doanh nghiệp có hơn 20 năm hoạt động trong ngành dịch vụ, chúng tôi đã có kinh nghiệm hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế.
  • Uy tín: Là 1 trong 10 nhà bán lẻ uy tín nhất Việt Nam, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi hợp tác với chúng tôi.
  • Chuyên nghiệp: Phong cách chuyên nghiệp, kế hoạch chi tiết, lộ trình rõ ràng của chúng tôi sẽ đưa sự hợp tác đến với thành công.

Để trở thành đối tác, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những cách sau: