Showing the single result

$34.52
  • Người đón khách: SASCO Travel sẽ đón khách và cầm bảng tên khách trước khu vực nhập cảnh.
  • Sau khi gặp được khách , sẽ đưa khách đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh tại khu vực ưu tiên.
  • Sau đó, xuống khu vực lấy hành lý và hỗ trợ khách nhận hành lý chuyển lên xe đẩy và đưa qua khu vực soi chiếu Hải quan.
  • Đưa khách ra ngoài gặp đại diện/ tài xế và hỗ trợ đưa hành lý lên xe. Kết thúc dịch vụ