‘‘SASCO Travel là thành viên của PATA (Pacific Asia Travel Association),

chuyên cung cấp tour du lịch cho các tổ chức và doanh nghiệp’’

CÁC ĐỐI TÁC